+48 506-456-506 michal@defendogym.pl

Przeznaczony dla: warunkiem udziału w szkoleniu jest ukończenie kursu podstawowego, w szkoleniu mogą wziąć udział również osoby, na co dzień pracujące z bronią, po rozmowie kwalifikacyjnej.

Celem kursu jest doskonalenie posiadanych już umiejętności w posługiwania się pistoletem oraz nabycie zaawansowanych technik strzeleckich.

Ilość uczestników w grupie: 3-9 osób
Czas trwania: 6-8 godzin

Tematy poruszone podczas szkolenia:

Bezpieczeństwo
Sposoby przenoszenia broni
Pozycje gotowości
Postawy strzeleckie i przejścia pomiędzy nimi
Zmiany kierunku w miejscu i w ruchu
Przeładowanie – różne sposoby
Wymiany magazynków – różne sposoby
Procedury usuwania zacięć
Strzelanie do wielu tarcz
Strzelanie dynamiczne
Strzelanie w ruchu
Strzelanie z za zasłony
Strzelanie sytuacyjne

Liczba amunicji: 250 szt.

Wyposażenie dostarczane przez organizatora: pistolet, kabura, 2 magazynki, ładownice na magazynki, pas, okulary ochronne, ochrona słuchu.

Koszt kursu: 450 pln
Koszt kursu z własną bronią i amunicją: 200 pln

Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.