+48 506-456-506 michal@defendogym.pl

Przeznaczony dla: warunkiem udziału w szkoleniu jest ukończenie kursu Karabin (AK) Podstawowy, w szkoleniu mogą wziąć udział również osoby, na co dzień pracujące z bronią, po rozmowie kwalifikacyjnej.

Celem kursu jest doskonalenie posiadanych już umiejętności w posługiwania się karabinem oraz nabycie zaawansowanych technik strzeleckich i elementów taktyki w różnych sytuacjach. Techniki i taktyka, których będą uczyć się kursanci ukierunkowane są pod działania formacji ochronnych (ochrona VIP – strefy wojny), formacji policyjnych i wojskowych. Strzelania zadaniowe są intensywne, realistyczne i wymagające fizycznie.

Ilość uczestników w grupie: 3- 6 osób
Czas trwania: 6-8 godzin

Tematy poruszone podczas szkolenia:

Bezpieczeństwo
Sposoby przenoszenia broni
Pozycje gotowości
Postawy strzeleckie i przejścia pomiędzy nimi
Zmiany kierunku w miejscu i w ruchu
Przeładowanie – różne sposoby
Wymiany magazynków – różne sposoby
Procedury usuwania zacięć
Strzelanie do wielu tarcz
Strzelanie dynamiczne
Strzelanie w ruchu
Strzelanie z za zasłony
Strzelanie sytuacyjne

Liczba amunicji: 250 szt.

Wyposażenie dostarczane przez organizatora: karabin typu AK (single action), pas do karabinu, cztery magazynki do karabinu, ładownice na magazynki do karabinu, okulary ochronne, ochrona słuchu.

Koszt kursu: 500 pln
Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.